Usługa

Czas trwania

Cena

Diagnoza Logopedyczna

30-60min

140zł

Terapia Logopedyczna

60min

140zł

30min

80zł

Konsultacja neurologopedyczna

30-60min

160zł

Terapia Neurologopedyczna

60min

160zł

30min

80zł

Konsultacja Surdologopedyczna

30-60min

180zł

Terapia Surdologopedyczna

60min

180zł

30min

90zł

Diagnoza Psychologiczna

60min

140zł

Terapia Psychologiczna

60min

140zł

Diagnoza Pedagogiczna

60min

120zł

Terapia Pedagogiczna

30min

80zł

Fizjoterapia

60min

140zł

Masaż integracji odruchów sensomotorycznych wg. Swietlany Masgutowej

30min

80zł

Diagnoza miofunkcjonalna

 

200zł

Terapia miofunkcjonalna

30min

100zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Sesja

80zł

Terapia neurologopedyczna z elektrostymulacją

 

120-150zł

Elektrostymulacja obszaru ustno - twarzowego

Sesja

60zł

Trening umiejętności społecznych (konsultacja indywidualna)

60min

120zł

Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe)

 

60zł

Pisemna opinia

 

150zł