Terapia dla dorosłych pacjentów

  • Jeśli jesteś po przebytym udarze, wylewie, urazie czaszki - cierpisz na afazję…
  • Jeśli jesteś przed lub po zabiegu laryngektomii, czyli usunięcia krtani i chcesz nauczyć się mowy przełykowej…
  • Jeśli czujesz, że twoja mowa nie jest poprawna i chcesz ją zmienić…
  • Afazja - zaburzenia mowy powstające w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. urazu czaszkowo-mózgowego, udaru mózgu, guza mózgu, demencji, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona
  • Dyzartria - zaburzenia mowy powstające w wyniku nieprawidłowego unerwienia centralnych lub obwodowych mięśni mowy oraz zaburzenia koordynacji ruchów mięśni, np. w chorobie Parkinsona, dziecięcym porażeniu mózgowym.
Jakiś tekst