Masaż Masgutowej

CZYM SĄ ODRUCHY TWARZY?


Twarz jest bardzo istotnym elementem naszego ciała i bierze udział w wielu funkcjach takich jak: przyjmowanie pokarmu, zorganizowanie wzrokowej i słuchowej percepcji, emocjonalna ekspresja (uczucia), artykulacja dźwięków (mowa). Podstawą prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju tych funkcji są właśnie odruchy twarzy. Pomagają nam one aktywizować mechanizmy i procesy:

 • obronne (dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu),
 • rozwojowe (pomagające w kształtowaniu się ruchowych schematów twarzy oraz funkcjonowaniu narządu mowy).

KIEDY WYSTĘPUJE DEZINTEGRACJA ODRUCHÓW TWARZY?


W przypadku dzieci i dorosłych z różnymi problemami w rozwoju sensoryczno-motorycznym i mowy, mogą istnieć odruchy które są:

 • niedojrzałe w związku z opóźnieniem w ich rozwoju lub w rozwoju układu nerwowego,
 • nadaktywne (hiper-aktywne) – jak w przypadku nadmiernego napięcia mięśniowego i reaktywnej pracy mózgu zorientowanej na obronę i przetrwanie,
 • słabo funkcjonujące (hipo-aktywne) – jak w przypadku braku napięcia mięśniowego i osłabionego neuro-motorycznego funkcjonowania z jednoczesną aktywną pracą mózgu skierowaną na obronę i przetrwanie,
 • dysfunkcjonalne lub patologiczne czyli takie, które działają nieprawidłowo w związku z uszkodzeniami mózgu lub układu nerwowego, przeciwko sensoryczno- motorycznemu schematowi stworzonemu przez naturę.

TERAPIA JEST SKUTECZNIE WYKORZYSTYWANA W PRACY ZARÓWNO Z DZIEĆMI, JAK I DOROSŁYMI Z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • innymi deficytami ogólnorozwojowymi.