Usługi psychologiczne

 • TERAPIA I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE PROWADZONE W OPARCIU
  O ZALECENIA ZAWARTE W ORZECZENIU

70 zł/60 min.

 • UTWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU TERAPII NA PODSTAWIE ZALECEŃ ZAWARTYCH W ORZECZENIU/OPINII

100 zł

 • OCENA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU OD 12 MIESIĘCY DO 12 LAT

150 zł/2 spotkania

 • OCENA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECKA W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

150 zł/2 spotkania

 • DIAGNOZA LATERALIZACJI

 

80 zł/60 – 90 min.

 

 • TERAPIA RĘKI

Diagnoza         80 zł/60 – 90 min.

Terapia            70 zł/60 min.

 • DORADZTWO ZAWODOWE – OKREŚLENIE PROFILU ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

 

150 zł/2 spotkania

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

 • TWÓRCZE WSPOMAGANIE ROZWOJU, ARTETERAPIA          

grupy 6-osobowe (zajęcia raz w tygodniu 90 min.)

Sensoplastyka®                                                   70 zł jednorazowo/250 zł miesięcznie                      

Trening kreatywnego rozwoju®                         70 zł jednorazowo/250 zł miesięcznie

 

Trening kreatywnego wczesnego rozwoju®       70 zł jednorazowo/250 zł miesięcznie

 

Plastyczne warsztaty arteterapeutyczne              70 zł jednorazowo/250 zł miesięcznie

 

 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

zajęcia raz w tygodniu 90 min.

Kwalifikacja do grupy                             80 zł/60 min.

Zajęcia TUS grupa 6 – osobowa             70 zł jednorazowo/250 zł miesięcznie

Zajęcia TUS praca w diadach                 80 zł jednorazowo/300 zł miesięcznie

 

 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Grupy 6-osobowe (zajęcia raz w tygodniu 60 min.)

60 zł jednorazowo/220 zł miesięcznie