SURDOLOGOPEDIA

Przedmiotem badań surdologopedii jest mowa osób z wadą słuchu, a dokładniej teoria i praktyka komunikacji, jej zaburzeń w aspekcie rewalidacji tych osób. Surdologopedia jest działem logopedii specjalnej zajmujacym się w szczególności:

  • rehabilitacją mowy u osób głuchych i niedosłyszących,
  • korekcją wad wymowy u dzieci z wadą słuchu,
  • prowadzeniem terapii mającej na celu pokonywanie trudności w nauce mowy, w czytaniu i pisaniu u osób z uszkodzonym narządem słuchu.


Prowadzimy specjalistyczną rehabilitację słuchu i mowy dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Terapią surdologopedyczną obejmujemy dzieci niesłyszące i słabosłyszące wyposażone w aparaty słuchowe lub implanty a także niemowlęta, od momentu zdiagnozowania wady słuchu, które czekają na właściwą sobie protezę słuchu. Indywidualnie opracowujemy plany terapii surdologopedycznej zależnie od rodzaju uszkodzenia słuchu. Prowadzona terapia ukierunkowuje pacjenta na odbiór dźwięków otoczenia i mowy drogą słuchową. Uczymy mówić w oparciu o wypracowane wzorce słuchowe. Prowadzimy zajęcia wykorzystując następujące metody pracy:

  • słuchowo-werbalne
  • audytywno-werbalne
  • nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
  • werbo-tonalna