Warsztaty dla rodziców

 

Od pierwszych chwil troszczysz się o swoje dziecko. Dbasz, by nie było głodne, nie marzło, nie chorowało. Rozwój intelektualny i emocjonalny również wymaga pielęgnacji .

 

Forma zajęć: warsztatowa

Program szkolenia obejmuje:

Zagadnienia związane rozwojem i dysfunkcjami w zakresie mowy.

Uważny rodzic:

 • wie, że rozwój każdej funkcji trwa od poczęcia
 • woli zapobiegać niż "leczyć"
 • docenia wartość profilaktyki
 • zna i stosuje różne metody wspomagania rozwoju swojego dziecka
 • dostrzega pierwsze symptomy zaburzeń
 • wie co może zrobić, gdy pojawią się problemy i kiedy skorzystać z pomocy specjalisty

Podczas warsztatów dowiesz się między innymi:

 • jak dbać o prawidłową mowę dziecka i jak zapobiegać jej zaburzeniom
 • czy zaburzenia w rozwoju mowy mają wpływ na przyszłą naukę w szkole
 • kiedy należy skorzystać z pomocy logopedy
 • jak kształtować kreatywność dziecka
 • jak i kiedy motywować maluszka do nauki
 • jak wykorzystać współczesne media we wspomaganiu procesu uczenia się
 • jak zapobiegać ich negatywnemu wpływowi
 • jak rozpoznać źródła stresu
 • jak nauczyć dziecko radzenia sobie ze stresem
 • jak pomóc dziecku w rozpoznaniu swoich mocnych stron i przezwyciężaniu zahamowań osobowości
 • czy uczenie zachowań asertywnych jest konieczne?
 • jak wykorzystać konstruktywną krytykę
 • jak i rozpoznać wczesne symptomy ryzyka dysleksji u małych dzieci i zapobiegać przyszłym trudnościom w uczeniu się
 • jak rozpoznać zaburzenia zachowania i jak pomóc dziecku
 • gdzie szukać specjalistów

Warsztaty odbywają się w małych grupach (8-15 osób). Przekazujemy wiele informacji praktycznych.

Prowadzimy szkolenia, warsztaty logopedyczne i wychowawcze dla opiekunów w żłobkach, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studentów logopedii, pedagogów, położnych, pielęgniarek, rodziców.
 

Specjalizujemy się w następujących tematach:

 • Kompetencje logopedyczne nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • Jestem mamą! Jestem tatą! - wspomaganie umiejętności wychowawczych rodziców
 • Profilaktyka logopedyczna w prywatnych klubach malucha i żłobkach
 • Wczesna stymulacja rozwoju mowy dziecka w pierwszym roku życia
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela
 • Logorytmika, czyli mowa i ruch
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Autorytet nauczyciela a rzeczywistość szkolna
 • Uczeń z ADHD w szkolnej ławce
 • Zachowania agresywne dzieci i młodzieży
 • Będę wychowawcą kolonijnym
 • Mądre zabawy z rodzicami – ABC zabaw
 • W świecie zmysłów


 

Zapraszam do współpracy szkoły rodzenia, żłobki, kluby malucha, przedszkola, ośrodki doskonalenia nauczycieli, itp.