Logopeda Katowice - karliklogopedia.pl

Logopeda

mgr Kaja Smoleńska
logopeda, neurologopeda, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

Pomysł, aby pomagać innym, borykającym się z zaburzeniami mowy, zrodził się w mojej głowie już na początku kształcenia pedagogicznego, odbywając praktyki w placówkach specjalistycznych. W czasie studiów, przez dwa lata byłam wolontariuszką w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach pod zwierzchnictwem logopedy. Tam stawiałam swoje pierwsze kroki i prowadziłam samodzielnie terapie. Obecnie, pracuję z dziećmi z normą intelektualną oraz z różnymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, a także z opóźnionym rozwojem mowy, nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne i z osobami dorosłymi, u których wsytępuje niepłynność mówienia. Terapie prowadzę w przedszkolach niepublicznych, integracyjnych, w gabinecie logopedycznym oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Uważam, że najważniejsze w mojej pracy jest zdobycie zaufania pacjenta i traktowanie każdego problemu indywidualnie. Cel mojego pacjenta, jest moim własnym, do którego  dążymy razem i wspólnie przechodzimy przez wszystkie etapy terapii. Mój zawód jest interdyscyplinarny, co oznacza, że patrzę na człowieka całościwo, na jego mocne i słabe strony, a nie tylko przez pryzmat mowy. 

 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

- "MFT 9 - 99 sTArs - terapia miofunkcjonalna w wieku od 9 - 99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel ", Wczesna Interwencja Logopedyczna Barbara Paradowska, Katowice;

- „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej” - warsztaty, Wydawnictwo WiR, Siemianowice Śląskie;

- „Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej” - warsztaty, Wydawnictwo WiR, Siemianowice Śląskie;

- „Terapia osób głuchoniewidomych” – warsztaty, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- „Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero, pięcioletnich” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Katowice.

- „O relacji terapeuta - pacjent” – warsztaty, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- „Wczesna opieka logopedyczna nad pajentem z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – postępowanie diagnostyczno-trapeutyczne od momentu narodzin” - warsztaty, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka” - szkolenie, „Set”, Opole.

- „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii” - szkolenie, Instytut Edukacji Logopedycznej, Kraków.

 

Mgr Marta Chwiejczak

Logopeda, neurologopeda, pedagog zdrowia

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zawsze chciałam w pracy zawodowej poświęcić zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności innym ludziom. Moje zainteresowania wiążą się ze zdrowiem i kontaktami z ludźmi, co pozwala mi z pasją i poświęceniem wykonywać swoją pracę, ciągle szukając nowych, lepszych rozwiązań. Uważam, że praca z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia z zakresu logopedii jest wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie inspiracją i źródłem satysfakcji. Każdy postęp dziecka jest moim małym sukcesem, który rozbudza apetyt na więcej. Dotychczas pracowałam                  z dziećmi w normie intelektualnej, jak i z dziećmi ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, nadwrażliwością, czy zbyt małą wrażliwością sensoryczną. Sądzę, że indywidualne podejście do każdego pacjenta i nawiązanie z nim dobrego kontaktu są podstawą pomyślnej terapii logopedycznej.

 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

- „Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero, pięcioletnich” - warsztaty, Wydawnictwo WiR, Katowice;

- Język migowy o profilu społecznym, stopień I, II, III – kurs, Ośrodek Edukacyjny KMDN, Bytom

- „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Wieliczka

- „Diagnoza różnicowa we wczesnej fazie poudarowej” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Wieliczka

 

 

 

mgr Magdalena Wilk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, jak również Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie pod kierunkiem Pani Profesor Jagody Cieszyńskiej uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej o specjalności logopedia. Już podczas studiów odbyłam wiele praktyk – w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach oraz wolontariatów – w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, gdzie diagnozowałam i prowadziłam terapię logopedyczną. Dzięki poznaniu tak różnych od siebie środowisk znalazł swój krąg zainteresowań, w tak obszernej dziedzinie jaką jest logopedia, a mianowicie diagnoza i terapia dzieci oraz dorosłych z zespołami genetycznymi, jak również zz achowaniami ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach uwielbiam wycieczki górskie, rowerowe, jak również grę na gitarze, która daje mi ogromną radość a zarazem wyciszenie. Swym podopiecznym, małym i dużym również proponuje ten rodzaj zabawy i nauki, jakim jest wwadzenie muzyki na zajęcia logopedyczne.

Aktualnie jestem studentką neurologopedii, jak również uczestnikiem wielu konferencji i szkoleń, do których można zaliczyć między innymi:

Szkolenia:

- „Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem z rozszczepem podniebienia pierwotniego i/lub wtórnego – postępowanie diagnostyczno – terapuetyczne od momentu narodzin” organizowane w ramach VII Logopedycznych Dni Uniwerstetu Śląskiego w Katowicach

- „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo” organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny Metis w Katowicach.

- „Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych” oraz „ Diagnoza i terapia dysfagii” organizowane przez wydawnictwo WIR.