Logopeda

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG

Pomysł, aby pomagać innym, borykającym się z zaburzeniami mowy, zrodził się w mojej głowie już na początku kształcenia pedagogicznego, odbywając praktyki w placówkach specjalistycznych. W czasie studiów, przez dwa lata byłam wolontariuszką w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach pod zwierzchnictwem logopedy. Tam stawiałam swoje pierwsze kroki i prowadziłam samodzielnie terapie. Obecnie, pracuję z dziećmi z normą intelektualną oraz z różnymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, a także z opóźnionym rozwojem mowy, nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne i z osobami dorosłymi, u których wsytępuje niepłynność mówienia. Terapie prowadzę w przedszkolach niepublicznych, integracyjnych, w gabinecie logopedycznym oraz Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Uważam, że najważniejsze w mojej pracy jest zdobycie zaufania pacjenta i traktowanie każdego problemu indywidualnie. Cel mojego pacjenta, jest moim własnym, do którego  dążymy razem i wspólnie przechodzimy przez wszystkie etapy terapii. Mój zawód jest interdyscyplinarny, co oznacza, że patrzę na człowieka całościwo, na jego mocne i słabe strony, a nie tylko przez pryzmat mowy. 

 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

- "MFT 9 - 99 sTArs - terapia miofunkcjonalna w wieku od 9 - 99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel ", Wczesna Interwencja Logopedyczna Barbara Paradowska, Katowice;

- „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej” - warsztaty, Wydawnictwo WiR, Siemianowice Śląskie;

- „Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej” - warsztaty, Wydawnictwo WiR, Siemianowice Śląskie;

- „Terapia osób głuchoniewidomych” – warsztaty, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- „Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero, pięcioletnich” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Katowice.

- „O relacji terapeuta - pacjent” – warsztaty, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- „Wczesna opieka logopedyczna nad pajentem z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – postępowanie diagnostyczno-trapeutyczne od momentu narodzin” - warsztaty, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka” - szkolenie, „Set”, Opole.

- „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii” - szkolenie, Instytut Edukacji Logopedycznej, Kraków.

 

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG ZDROWIA

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zawsze chciałam w pracy zawodowej poświęcić zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności innym ludziom. Moje zainteresowania wiążą się ze zdrowiem i kontaktami z ludźmi, co pozwala mi z pasją i poświęceniem wykonywać swoją pracę, ciągle szukając nowych, lepszych rozwiązań. Uważam, że praca z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia z zakresu logopedii jest wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie inspiracją i źródłem satysfakcji. Każdy postęp dziecka jest moim małym sukcesem, który rozbudza apetyt na więcej. Dotychczas pracowałam                  z dziećmi w normie intelektualnej, jak i z dziećmi ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, nadwrażliwością, czy zbyt małą wrażliwością sensoryczną. Sądzę, że indywidualne podejście do każdego pacjenta i nawiązanie z nim dobrego kontaktu są podstawą pomyślnej terapii logopedycznej.

 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

- „Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero, pięcioletnich” - warsztaty, Wydawnictwo WiR, Katowice;

- Język migowy o profilu społecznym, stopień I, II, III – kurs, Ośrodek Edukacyjny KMDN, Bytom

- „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Wieliczka

- „Diagnoza różnicowa we wczesnej fazie poudarowej” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Wieliczka

 

 

 

LOGOPEDA

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, jak również Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie pod kierunkiem Pani Profesor Jagody Cieszyńskiej uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej o specjalności logopedia. Już podczas studiów odbyłam wiele praktyk – w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach oraz wolontariatów – w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, gdzie diagnozowałam i prowadziłam terapię logopedyczną. Dzięki poznaniu tak różnych od siebie środowisk znalazł swój krąg zainteresowań, w tak obszernej dziedzinie jaką jest logopedia, a mianowicie diagnoza i terapia dzieci oraz dorosłych z zespołami genetycznymi, jak również zz achowaniami ze spektrum autyzmu. W wolnych chwilach uwielbiam wycieczki górskie, rowerowe, jak również grę na gitarze, która daje mi ogromną radość a zarazem wyciszenie. Swym podopiecznym, małym i dużym również proponuje ten rodzaj zabawy i nauki, jakim jest wwadzenie muzyki na zajęcia logopedyczne.

Aktualnie jestem studentką neurologopedii, jak również uczestnikiem wielu konferencji i szkoleń, do których można zaliczyć między innymi:

Szkolenia:

- „Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem z rozszczepem podniebienia pierwotniego i/lub wtórnego – postępowanie diagnostyczno – terapuetyczne od momentu narodzin” organizowane w ramach VII Logopedycznych Dni Uniwerstetu Śląskiego w Katowicach

- „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo” organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny Metis w Katowicach.

- „Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych” oraz „ Diagnoza i terapia dysfagii” organizowane przez wydawnictwo WIR.              

 

LOGOPEDA, FILOLOG JĘZYKA POLSKIEGO

Jestem absolwentką Uniwersytety Śląskiego, na którym ukończyłam filologię polską o specjalności nauczycielskiej. W czasie studiów magisterskich równocześnie studiowałam logopedię. Od zawsze marzyłam o pracy, która będzie opierać się na kontakcie, dialogu, relacji z drugim człowiekiem, zarówno z dzieckiem, jak i z osobą starszą. W czasie nauki zdecydowałam się na szereg praktyk, które pozwoliły mi na zastosowanie zdobytych informacji. Między innymi brałam udział w wolontariacie, którego głównym celem było badanie pod kątem logopedycznym dzieci w katowickich żłobkach, w celu standaryzacji narzędzia logopedycznego KOLD. To pozwoliło mi na zdobywanie pierwszych logopedycznych doświadczeń. Odbywałam również praktyki logopedyczne w Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Katowicach, w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Nędzy, a także byłam wolontariuszką w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie pracuję w przedszkolach prywatnych, integracyjnych z dziećmi w normie intelektualnej, a także z różnorodnymi zaburzeniami między innymi opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mowy, afazją, Zespołem Aspergera, autyzmem, a także zaburzeniami sprzężonymi. Uważam, że najistotniejsze w pracy logopedy jest holistyczne, wieloaspektowe podejście do pacjenta. Obecnie doskonalę swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

 

- Ukończenie szkolenia i uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, wydawnictwo Komlogo, Katowice.

 

- „Zmiana postaw wobec jąkania” – otwarte forum dyskusyjne, Katowice.

 

- Masaż logopedyczny – szkolenie, Bielsko – Biała.

 

- „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” – konferencja zorganizowana w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

- „Fonogesty jako metoda wspomagania komunikacji u dzieci z wadą słuchu” – warsztaty naukowo-szkoleniowe w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

- „Metoda krakowska” – warsztaty naukowo-szkoleniowe w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

- „Afazja dziecięca czyli o poszukiwaniu Yeti. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne” – warsztaty naukowo–szkoleniowe w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

- „Dwujęzyczność, wieloetniczność i wielokulturowość – edukacja, globalizacja” – seminarium naukowe, Katowice.