Logopeda

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG ZDROWIA

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zawsze chciałam w pracy zawodowej poświęcić zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności innym ludziom. Moje zainteresowania wiążą się ze zdrowiem i kontaktami z ludźmi, co pozwala mi z pasją i poświęceniem wykonywać swoją pracę, ciągle szukając nowych, lepszych rozwiązań. Uważam, że praca z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia z zakresu logopedii jest wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie inspiracją i źródłem satysfakcji. Każdy postęp dziecka jest moim małym sukcesem, który rozbudza apetyt na więcej. Dotychczas pracowałam                  z dziećmi w normie intelektualnej, jak i z dziećmi ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, nadwrażliwością, czy zbyt małą wrażliwością sensoryczną. Sądzę, że indywidualne podejście do każdego pacjenta i nawiązanie z nim dobrego kontaktu są podstawą pomyślnej terapii logopedycznej.

 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

- „Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero, pięcioletnich” - warsztaty, Wydawnictwo WiR, Katowice;

- Język migowy o profilu społecznym, stopień I, II, III – kurs, Ośrodek Edukacyjny KMDN, Bytom

- „Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Wieliczka

- „Diagnoza różnicowa we wczesnej fazie poudarowej” – warsztaty, Wydawnictwo WiR, Wieliczka