O nas

Mówiąc o NAS, mówimy o naszych terapeutach i naszych pacjętach, ponieważ to My RAZEM tworzymy "KARLIK Logopedię". Miejsce przyjazdne z panującą wszędzie w koło rodzinną atmosferą, dzięki czemu czujemy się jak u siebie w domu.


Logopeda KrakówIdeą naszego Gabinetu jest wspieranie rozwoju dzieci, doskonalenie umiejętności młodzieży i poprawa tego co "popsute" u osób starszych. Poprzez swoją pracę pragniemy wzmacniać Wasze umiejętności, tak abyście mogli pełniej rozwijać własne możliwości, wierząc w swoją niepowtarzalną wartość.

Specjalizujemy się w rozpoznawaniu problemów, diagnozie oraz terapii dzieci, młodzieży i osób starszych z:

  • różnymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół kruchego chromosomu X, niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa,
  • inne sprzężone zaburzenia,
  • grupy ryzyka: wcześniaki, po uszkodzeniach okołoporodowych,
  • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD, ADD),
  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • problemami emocjonalnymi i zaburzeniami koncentracji,
  • specjalnymi trudnościami edukacyjnymi,
  • problemami ruchowymi,
  • nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne.


Gabinet Logopedyczny zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykorzystującą w swoich działaniach profesjonalne metody pracy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt terapeutyczny.

Wszystkie osoby prowadzące terapię posiadają certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. Są to zarazem osoby kochające swoją pracę jak i posiadające indywidualne podejście do każdego Pacjenta, zarówno tego Małego jak i tego Dużego.