Logopeda dla dzieci zaprasza na:

 • Konsultacje logopedyczne. Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych. Na przykład przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu.
 • Stymulowanie rozwoju mowy. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci mające na celu zapobieganie wadom wymowy i głosu. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego. Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową.
 • Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku 2-3 lat. Diagnoza i wielozakresowa terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz niepłynności mówienia.
 • Terapia logopedyczna dla dzieci w wielu przedszkolnym i szkolnym. Terapia zaburzeń rozwoju mowy. Usuwanie wad wymowy. Terapia dyslalii, alalii, dysfazji, jąkania wczesnodziecięcego, zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących, dysleksji.

Ponadto oferujemy:

 • Kompleksowe badanie mowy
 • Skuteczna terapia zaburzeń mowy
 • Opracowywanie indywidualnych metod terapii z uwzględnieniem możliwości dziecka
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Rehabilitacja dzieci do 2 roku życia z zaburzeniami funkcji ssania i połykania wczesna interwencja logopedyczna – obejmuje diagnozę logopedyczną przed pierwszym rokiem życia oraz wczesna terapię, która polega na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.
 • Terapia dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie i obniżonym napięciem mięśniowym (Zespół Downa)
 • Terapia dzieci z upośledzeniem umysłowym
 • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
 • Terapia dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami ruchowymi(porażenie mózgowe)
 • Terapia dzieci z niedomykalnością jamy ustnej i słabą kontrolą śliny.

 • Terapia wad wymowy obejmuje:
  • sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek s,z,c,dz, ś,ź,ć,dź, sz,ż,cz,dż
  • rotacyzm (reranie) – nieprawidłowa wymowa głoski r
  • kappacyzm i gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek k i g mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne wymawiane są bez udziału wiązadeł głosowych, w postaci ich bezdźwięcznych odpowiedników, co prowadzi do deformacji słowa Np. domek-tomek, buda-puta
  • dyslalia całkowita – nieprawidłowa wymowa kilku lub wielu głosek, co sprawia, że mowa dziecka jest niezrozumiała
  • bettacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek b i p
  • Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
  • nieprawidłowa wymowa głosek w i f
 • Wady rozwojowe narządów artykulacyjnych
 • Terapia dzieci autystycznych
 • Terapia dzieci z zespołem Aspergera, ADHD
 • Dysfazje
 • Jąkanie
 • Dysleksje, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulię
 • Trening czytania, pisania, ortograficzny
 • Przygotowywanie dzieci i młodzieży dyslektycznej do egzaminów z języka polskiego

Zajęcia przygotowujemy do każdego dziecka indywidualnie, zajęcia prowadzone są w formie zabawy i dostosowane do wieku dziecka. Dzięki temu praca nad poprawą wymowy jest przyjemna i ciekawa dla Państwa dziecka.